Coaching czy doradztwo?

Często spotykam się z pytaniem czy „jako coach mogłabym doradzić w jakiejś kwestii”…. Dociera do mnie wtedy, że to co dla mnie jest oczywiste, nie musi wcale być jasne i proste dla innych.  Dziś chciałabym w kilku prostych słowach przybliżyć różnice pomiędzy coachingiem, a doradztwem.

Coaching jest długotrwałym procesem – standardowo zakłada się, że składa się z 6 do 8 sesji w odstępach 3 – 4 tygodniowych.  Właścicielem tego „procesu” jest Klient.

Jestem zafascynowana coachingiem jako metodą pracy nad celami Klienta oraz efektami jakie przynosi. Kiedy zaczynałam pracę coacha, z moimi pierwszymi Klientami, przekonałam się jednak, że coaching nie jest lekarstwem na wszystko. Nie każdy jest gotów na tego rodzaju pracę. Przede wszystkim – coaching nie ma nic wspólnego z doradzaniem. Coach nie doradza.

Często spotykam się z prostą definicją coachingu – że jest to „wspieranie, towarzyszenie Klientowi w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań”. Podstawowym założeniem jest to, że każdy człowiek ma wszelkie zasoby do realizacji swoich celów, jednak nie zawsze potrafi do tych zasobów dotrzeć, nie jest ich świadomy. Rolą coacha jest pomoc w dotarciu do tych zasobów. Jak? Poprzez słuchanie, wzbudzanie wewnętrznej motywacji, zadawanie pytań zmuszających do wglądu w siebie, w swoje doświadczenia, blokujące przekonania oraz schematy i stereotypy. Coaching nie jest jedynie rozmową, a każda sesja kończy się zadaniem jakie Klient powinien wykonać.   

Taka forma pracy wymaga od Klienta pewnej gotowości i chęci pracy nad sobą. Efekt końcowy jest zawsze wypracowany wyłącznie przez Klienta, co daje ogromną satysfakcję.

W przypadku doradztwa jest inaczej. Wprawdzie też polega głównie na rozmowie, ale jest to „inna” rozmowa. Doradca ma za zadanie aktywną pomoc w zdiagnozowaniu celu i znalezieniu rozwiązania poprzez wskazywanie różnych możliwości i kierunków. Doradca opiera się tutaj, w dużej mierze, o swoją wiedzę i doświadczenie (zawodowe, życiowe). Taka forma współpracy pozwala też na pewnego rodzaju ingerencję doradcy poprzez stosowanie różnego rodzaju technik z zakresu NLP czy hipnoterapii.

Inaczej niż w coachingu, spotkania z doradcą odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu.

2 myśli nt. „Coaching czy doradztwo?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *